Pojemniki na przeterminowane leki

Szanowni mieszkańcy Gminy Gryfice, informujemy, że w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami mogą państwo bezpłatnie pozbyć się przeterminowanych leków dostarczając je w Gryficach do:

Apteki Cefarm Szczecin S.A. - ul. Nadrzeczna 3

Apteki "Zdrojowa" - ul. 11. Listopada 1a

Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Niepodległości 65,

Apteka PLUS - ul. Jana Dąbskiego 5a

Gminny PSZOK ul. Niekładzka 4.

Wydzielając przeterminowane leki ze strumienia odpadów zmieszanych chronisz siebie i środowisko naturalne zachowując je dla przyszłych pokoleń.

System Zbiórki Opakowań PSOR

Uwaga rolnicy i inni użytkownicy środków ochrony roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. System funkcjonuje w Polsce od 2004 roku i jest zgodny z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zbiórka funkcjonuje cały rok i polega na tym, że puste czyste opakowanie trzykrotnie wypłukane wodą możemy dostarczyć do punktu sprzedaży w którym zakupiliśmy produkt. Punkt sprzedaży wyposażony jest w worki, informacje o zasadach zbiorki oraz w materiały edukacyjne. Odbiorcą odpadów jest Operator Systemy firma Remondis. Zbiórka pojemników jest darmowa, koszty funkcjonowania systemu ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin.

Czytaj więcej...

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik należy do właściciela posesji

Zasadniczo wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości i jego też obowiązkiem pozostanie w części nieprzejętej przez gminę. Przepis ten reguluje ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach, art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.(Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Pojemniki i worki...

Przygotowywanie pojemników do odbioru

Szanowni mieszkańcy, prosimy pamiętać, żeby pojemniki na odpady zmieszane były przygotowane do odbioru w dniu ich wywozu do godziny 6:00 lub prosimy przygotować je wieczorem w dniu poprzedzającym odbiór odpadów. Pracownicy firmy F.H.U. Grabowiecki nie są upoważnieni do wchodzenia na Państwa prywatne nieruchomości, dlatego prosimy Państwa o wystawianie pojemników i stawianie ich przy posesji w widocznym miejscu. Mieszkańcy, którzy posiadają wiaty śmietnikowe usytuowane w linii ogrodzenia, są one widoczne i dostępne od strony drogi nie muszą wystawiać pojemników z wiat, pojemniki te będą wyciągane przez pracowników firmy F.H.U. Grabowiecki i opróżniane. To samo odnosi się do pojemników usytuowanych przy granicy posesji.

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych

Prosimy o zgłoszenia w pierwszej kolejności reklamacji, dotyczących braku odbioru odpadów komunalnych, braku pojemników, konieczności wymiany pojemników na odpady itp. do firmy F.H.U. Grabowiecki, ul. Niekładzka 2, Gryfice tel. 91 38 47 642/ 643, 601 540 240. Firma ta na bieżąco będzie w stanie Państwa poinformować o interesującym Państwa problemie, ponieważ dysponuje sprzętem do odbioru odpadów oraz zajmuje się organizowaniem odbioru odpadów z terenu naszej gminy. Firma posiada najbardziej aktualne dane, dotyczące odbioru odpadów komunalnych. W przypadku, gdy Państwa reklamacja nie zostanie uwzględniona przez firmę F.H.U. Grabowiecki, prosimy o zgłoszenie problemu do Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Czytaj więcej...

Informacja - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180, poz. 1495), Urząd Miejski w Gryficach informuje o obowiązku oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyłącznie do punktu stwarzającego bezpieczne warunki do jego odbioru.

Do sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego ww. obowiązkowi należą m.in.:
- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. pralki, lodówki),
- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. suszarki do włosów, kuchenki mikrofalowe, sokowirówki itp.),
- sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. aparaty telefoniczne, faksy itp.),
- sprzęt audiowizualny,
- sprzęt oświetleniowy,
- narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych,
- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (jeśli ich działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub o obecności pól elektromagnetycznych),
- przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów,
- przyrządy do nadzoru i kontroli.

Czytaj więcej...

Jak prawidłowo segregować odpady

Papier i tektura

Do oznaczonych pojemników lub niebieskich worków

Wrzucamy:

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

katalogi, ulotki, prospekty,

gazety i czasopisma,

papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

zeszyty i książki,

papier pakowy,

torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

papieru lakierowanego i powleczonego folią,

papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

kartonów po mleku i napojach,

papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

tapet,

pieluch jednorazowych i podpasek,

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

ubrań.


Czytaj więcej...

Szkło bezbarwne i kolorowe - pojemnik oraz worek zielony

Poniżej przedstawiamy listę odpadów ze szkła, które powinny znaleźć się w pojemnikach i workach w kolorze zielonym, a także tych, których nie należy wrzucać:

Należy wrzucać:

SZKŁO, tj. opakowania wykonane ze szkła wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami:

- słoiki bez przykrywek, zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek,
- szklane butelki ( po napojach, żywności i alkoholu)
- pojemniki szklane,
- szklane opakowania po kosmetykach,

Nie należy wrzucać:

- szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samochodowych
- szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
- ceramiki, fajansu, porcelany, zniczy,
- świetlówek, termometrów, opakowań po lekach, kineskopów, wyrobów ze szkła hartowanego,
- kapsli, zatyczek, zakrętek

Dokładne mycie szkła nie jest konieczne. Instalacje do czyszczenia stłuczki szklanej w hutach szkła dobrze radzą sobie z wyłapywaniem takich zanieczyszczeń jak: resztki jedzenia czy etykiety. Istotne, aby w pojemniku nie znajdowały się części metalowe ani plastikowe.

Jak założyć kompostownik?

Skoszona trawa, opadnięte liście, gałązki z przycinanych krzaków róż i porzeczek - wszystko to stanowi znakomity, naturalny nawóz dla roślin. Wystarczy jedynie odpowiednio „przerobić” odpady. Prawidłowo wykonany kompost ma strukturę żyznej, czarnej ziemi, którą mieszamy z podłożem lub podsypujemy nim rośliny.

Swobodny dostęp tlenu

Kompostownikiem może być pryzma usypana na tyłach ogrodu lub dół wykopany w ziemi, zakryty warstwą gałęzi. Lepszym rozwiązaniem będzie jednak zbudowanie drewnianej skrzyni w rogu ogrodu. W sklepach ogrodniczych są dostępne gotowe pojemniki na kompostownik. Wybierając, zwracajmy jednak uwagę na konstrukcję. Ważne, by powietrze miało swobodny dostęp do kompostu, co jest warunkiem prawidłowego rozkładu odpadów organicznych. Kompost może powstać bowiem nie tylko z fragmentów ogrodowych roślin – możemy dorzucać kuchenne pozostałości, skorupki jaj, papier i tekturę.

Czytaj więcej...