Odbiór odpadów produkcji rolnej

Adresy puntów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych:

1. Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, Słajsino 30, 72-200 Nowogard, tel. 91 579 19 20

2. REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., ul. Janiny Smoleńskiej 35, 71-005 Szczecin, tel. 91 431 08 48

Celem przekazania wytworzonych odpadów należy skontaktować się z przedstawicielem ww. firm i uzgodnić formalności.