Informacja i oświadczenie o nieczystościach ciekłych

 Zwracamy się z prośbą do mieszkanców Gminy Gryfice, którzy jeszcze nie złożyli oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków o zapoznanie się z poniższą informacją oraz dostarczenie wypełnionego druku oświadczenia.

Pobierz informację Burmistrza Gryfic

Pobierz druk oświadczenia