Sortowanie śmieci się opłaca

Pamiętaj, jeśli będziesz segregował odpady, zapłacisz niższą stawkę za ich wywóz!

NA CZYM POLEGA SEGREGACJA ODPADÓW?

W przypadku nieruchomości zamieszkałych mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę, oprócz pojemników na odpady zmieszane otrzymali do segregacji worki. W przypadku nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych, zamiast worków zostały dostarczone pojemniki do segregacji.

JAK SEGREGOWAĆ...

Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe. Oto kilka praktycznych porad, jak zorganizować segregację w domu:

1. Jeśli masz dużo miejsca, najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kosz podzielony na różne frakcje.Możesz  również postawić kilka odpowiednio oznaczonych pojemników;
2. Na mniejszych powierzchniach możesz ograniczyć ilość koszy do dwóch: do jednego wrzucaj odpady zmieszane, a do drugiego – wszystkie te, które nadają się do odzysku. Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje;
3.
Jeśli nie masz miejsca na nowe kosze, wykorzystaj do zbierania śmieci stare kartony i pudełka np. butach;
4.
Zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika;
5.
Wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków;

Mokry czy zatłuszczony papier nie nadaje się do segregacji. Wrzucaj go do pojemnika ze zmieszanymi śmieciami.

Co otrzymuję w ramach zadeklarowanej opłaty?

1. Nie będziesz już musiał zawierać indywidualnej umowy na wywóz odpadów,
2.
Odbiór wszystkich zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika na odpady,
3. Odbiór wszystkich selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
4.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów,
5.
Objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV i AGD oraz możliwość przekazania odpadów komunalnych tzw. problematycznych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
6.
Możliwość umieszczania przeterminowanych leków w ustawionych w aptekach specjalnych pojemnikach
7.
Powstają nowoczesne sortownie i spalarnie; będziemy odzyskiwać ze śmieci cenne surowce;
8.
Sterty śmieci zaczną znikać z naszych lasów, a powietrze będzie wolne od trujących wyziewów ze spalanych odpadów...

Pamiętaj - Ty także masz wpływ na wysokość opłaty za odbiór odpadów. Jeśli będziesz segregował śmieci, zapłacisz mniej!

CO TO JEST PSZOK?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, gdzie będzie można przekazać w ramach zadeklarowanej opłaty: zużyte opony, gruz budowlany w określonych ilościach, odpady wielkogabarytowe, ponadto chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt RTV i AGD, szkło, metal, tworzywa sztuczne itp.

GDZIE JEST PSZOK?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ulicy Zielonej 5 (ZGK). Usługi będą świadczone od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 15:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 15:00.

CO SIĘ STANIE, JEŻELI NIE ZŁOŻYMY DEKLARACJI?

Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do gminy podlegać będzie przepisom ordynacji podatkowej co oznacza, że wobec niepłacących będą wyciągane takie same konsekwencje, jak w przypadku nie płacenia podatku od nieruchomości. Niezłożenie deklaracji, podanie nieprawdziwych danych, brak selektywnej zbiórki (pomimo zdeklarowania) skutkować będzie naliczeniem opłaty w drodze decyzji. Złożenie deklaracji leży w naszym interesie. Wybierając segregowanie śmieci, zapłacimy mniej za ich wywóz..

CZY STAWKA OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA W TRAKCIE ROKU?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

KTO BĘDZIE WYWOZIŁ ŚMIECI?

Usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gryfice od 1 lipca 2013, wykonuje firma:
Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Grabowiecki, ul. Niekładzka 4, Gryfice, tel. 91 38 476 42 lub 91 38 476 43

NIE MAM POJEMNIKA. CO ZROBIĆ?

Jeżeli nie posiadacie Państwo własnego pojemnika, a dotychczasowy został zabrany, to należy zgłosić do F.H.U. Grabowiecki o jego zapewnienie. Należy kontaktować się bezpośrednio z firmą.

Pamiętaj - Ty także masz wpływ na wysokość opłaty za odbiór odpadów. Jeśli będziesz segregował śmieci, zapłacisz mniej!