Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje:

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 ze zm.)

projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Dokument dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:00.

Czytaj więcej...

Zielone oszczędności dla gospodarstw domowych województwa zachodniopomorskiego

Ekologia. To się opłaca! Materiały dydaktyczne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Materiały mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w serwisach internetowych Gminy Gryfice, w celach informacyjnych. Copyright Województwo Zachodniopomorskie.

Sortowanie śmieci się opłaca

Pamiętaj, jeśli będziesz segregował odpady, zapłacisz niższą stawkę za ich wywóz!

NA CZYM POLEGA SEGREGACJA ODPADÓW?

W przypadku nieruchomości zamieszkałych mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę, oprócz pojemników na odpady zmieszane otrzymali do segregacji worki. W przypadku nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych, zamiast worków zostały dostarczone pojemniki do segregacji.

JAK SEGREGOWAĆ...

Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe. Oto kilka praktycznych porad, jak zorganizować segregację w domu:

1. Jeśli masz dużo miejsca, najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kosz podzielony na różne frakcje.Możesz  również postawić kilka odpowiednio oznaczonych pojemników;
2. Na mniejszych powierzchniach możesz ograniczyć ilość koszy do dwóch: do jednego wrzucaj odpady zmieszane, a do drugiego – wszystkie te, które nadają się do odzysku. Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje;
3.
Jeśli nie masz miejsca na nowe kosze, wykorzystaj do zbierania śmieci stare kartony i pudełka np. butach;
4.
Zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika;
5.
Wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków;

Mokry czy zatłuszczony papier nie nadaje się do segregacji. Wrzucaj go do pojemnika ze zmieszanymi śmieciami.

Czytaj więcej...

Zapobiegaj powstawaniu śmieci

Pierwszy grzech ekologiczny

Drugi grzech ekologiczny

Trzeci grzech ekologiczny