Osiągnięte przez Gmine Gryfice poziomy odzysku i recyklingu

   Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z dnia 29 maja 2012r. nakłada na gminę obowiązki osiągnięcia następujących poziomów tj:

Czytaj więcej...

Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Gryfice

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania opdadami komunalnych.

Analizy za lata 2013-2018 r. :

Analiza za rok 2013

Analiza za rok 2014

Analiza za rok 2015

Analiza za rok 2016

Analiza za rok 2017 

Analiza za rok 2018

Zielone oszczędności dla gospodarstw domowych województwa zachodniopomorskiego

Ekologia. To się opłaca! Materiały dydaktyczne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Materiały mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w serwisach internetowych Gminy Gryfice, w celach informacyjnych. Copyright Województwo Zachodniopomorskie.

Sortowanie śmieci się opłaca

Pamiętaj, jeśli będziesz segregował odpady, zapłacisz niższą stawkę za ich wywóz!

NA CZYM POLEGA SEGREGACJA ODPADÓW?

W przypadku nieruchomości zamieszkałych mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę, oprócz pojemników na odpady zmieszane otrzymali do segregacji worki. W przypadku nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych, zamiast worków zostały dostarczone pojemniki do segregacji.

JAK SEGREGOWAĆ...

Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe. Oto kilka praktycznych porad, jak zorganizować segregację w domu:

1. Jeśli masz dużo miejsca, najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kosz podzielony na różne frakcje.Możesz  również postawić kilka odpowiednio oznaczonych pojemników;
2. Na mniejszych powierzchniach możesz ograniczyć ilość koszy do dwóch: do jednego wrzucaj odpady zmieszane, a do drugiego – wszystkie te, które nadają się do odzysku. Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje;
3.
Jeśli nie masz miejsca na nowe kosze, wykorzystaj do zbierania śmieci stare kartony i pudełka np. butach;
4.
Zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika;
5.
Wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków;

Mokry czy zatłuszczony papier nie nadaje się do segregacji. Wrzucaj go do pojemnika ze zmieszanymi śmieciami.

Czytaj więcej...

Zapobiegaj powstawaniu śmieci

Pierwszy grzech ekologiczny

Drugi grzech ekologiczny

Trzeci grzech ekologiczny