Informacja o dofinansowaniach z Programu Czyste Powietrze

Program dofinansowań Czyste Powietrze prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Na realizacje programu przeznaczono 103 mld zł. do wykorzystania do 2029 roku na:
  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
 

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną po zarejestrowaniu konta na  Portalu Beneficjenta.

Informacji na temat szczegółów Programu Czyste Powietrze udzielają pracownicy WFOŚ - kontakty.