×

Ostrzeżenie

For the extension Akeeba Backup Core package version 7.5.1 is available, but it requires at least PHP version 7.2 while your system only has 7.0.33
For the extension Akeeba Backup Core package version 7.4.0 is available, but it requires at least PHP version 7.1 while your system only has 7.0.33

Informacja o dofinansowaniach z Programu Czyste Powietrze

Program dofinansowań Czyste Powietrze prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Na realizacje programu przeznaczono 103 mld zł. do wykorzystania do 2029 roku na:
  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
 

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną po zarejestrowaniu konta na  Portalu Beneficjenta.

Informacji na temat szczegółów Programu Czyste Powietrze udzielają pracownicy WFOŚ - kontakty.

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje:

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 ze zm.)

projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Dokument dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:00.

Czytaj więcej...

Czyste powietrze

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Poznaj "drugie życie" tworzyw sztucznych pochodzące z ich recyklingu.

Czytaj więcej...