Segregowanie odpadów
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Przypominamy, iż płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać do końca każdego miesiąca.
Strona główna Segregowanie odpadów

Segregowanie odpadów

Pojemniki na przeterminowane leki

Szanowni mieszkańcy Gminy Gryfice, informujemy, że w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami mogą państwo bezpłatnie pozbyć się przeterminowanych leków dostarczając je w Gryficach do:

  1. Apteki Cefarm Szczecin S.A. - ul.Nadrzeczna 3,
  2. Apteki "Zdrojowa" - ul.11. Listopada 1a,
  3. Apteka PLUS - ul. Jana Dąbskiego 5a,
  4. Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Niepodległości 65,
  5. Gminny PSZOK ul. Niekładzka 4.

 

Wydzielając przeterminowane leki ze strumienia odpadów zmieszanych chronisz siebie i środowisko naturalne zachowując je dla przyszłych pokoleń.

 

System Zbiórki Opakowań PSOR

Uwaga!! Rolnicy, inni użytkownicy środków ochrony roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. System funkcjonuje w Polsce od 2004 roku i jest zgodny z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zbiórka funkcjonuje cały rok i polega na tym, że puste czyste opakowanie trzykrotnie wypłukane wodą możemy dostarczyć do punktu sprzedaży w którym zakupiliśmy produkt. Punkt sprzedaży wyposażony jest w worki, informacje o zasadach zbiorki oraz w materiały edukacyjne. Odbiorcą odpadów jest Operator Systemy firma Remondis. Zbiórka pojemników jest darmowa, koszty funkcjonowania systemu ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin.

Więcej…

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik należy do właściciela posesji

Zasadniczo wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości i jego też obowiązkiem pozostanie w części nieprzejętej przez gminę. Przepis ten reguluje ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach, art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.(Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Jak prawidłowo segregować odpady

Papier i tektura

Do oznaczonych pojemników lub niebieskich worków wrzucamy

- papier, tektura;

- opakowania z papieru, tektury i kartony;

- gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty, książki;

- papierowe torby, worki, opakowania;

- papier szkolny i biurowy.

NIE WOLNO WRZUCAĆ ZABRUDZONEGO PAPIERU


 

Więcej…

Więcej artykułów…
Akceptuj pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information