Segregowanie odpadów
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Przypominamy, iż płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać do końca każdego miesiąca.
Strona główna Segregowanie odpadów

Segregowanie odpadów

Pojemniki na przeterminowane leki

Szanowni mieszkańcy Gminy Gryfice, informujemy, że w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami mogą państwo bezpłatnie pozbyć się przeterminowanych leków dostarczając je w Gryficach do:

  1. Apteki Cefarm Szczecin S.A. - ul.Nadrzeczna 3,
  2. Apteki "Zdrojowa" - ul.11. Listopada 1a,
  3. Apteka PLUS - ul. Jana Dąbskiego 5a,
  4. Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Niepodległości 65,
  5. Gminny PSZOK ul. Niekładzka 4.

 

Wydzielając przeterminowane leki ze strumienia odpadów zmieszanych chronisz siebie i środowisko naturalne zachowując je dla przyszłych pokoleń.

 

System Zbiórki Opakowań PSOR

Uwaga!! Rolnicy, inni użytkownicy środków ochrony roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. System funkcjonuje w Polsce od 2004 roku i jest zgodny z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zbiórka funkcjonuje cały rok i polega na tym, że puste czyste opakowanie trzykrotnie wypłukane wodą możemy dostarczyć do punktu sprzedaży w którym zakupiliśmy produkt. Punkt sprzedaży wyposażony jest w worki, informacje o zasadach zbiorki oraz w materiały edukacyjne. Odbiorcą odpadów jest Operator Systemy firma Remondis. Zbiórka pojemników jest darmowa, koszty funkcjonowania systemu ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin.

Więcej…

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik należy do właściciela posesji

Zasadniczo wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości i jego też obowiązkiem pozostanie w części nieprzejętej przez gminę. Przepis ten reguluje ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach, art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.(Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Jak prawidłowo segregować odpady

Papier i tektura

Do oznaczonych pojemników lub niebieskich worków wrzucamy

- papier, tektura;

- opakowania z papieru, tektury i kartony;

- gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty, książki;

- papierowe torby, worki, opakowania;

- papier szkolny i biurowy.

NIE WOLNO WRZUCAĆ ZABRUDZONEGO PAPIERU


 

Więcej…

Więcej artykułów…
Akceptuj pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information