Segregowanie odpadów
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Przypominamy, iż płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać do końca każdego miesiąca.
Strona główna Segregowanie odpadów

Segregowanie odpadów

Wspólny system segregacji odpadów

Z dniem 01.07.2017 r. wszedł w życie Wspólny system segregacji odpadów dla całej Polski, który ureguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017, poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Gryfice jest taka, że nasz gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest spójny Rozporządzeniem.

Tak jak do tej pory zbieramy selektywnie:

- kolor niebieski z napisem „PAPIER" – na odpady z papieru i tektury,

- kolor zielony z napisem „SZKŁO" – na odpady ze szkła,

- kolor żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" – na odpady metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych,

- kolor brązowy z napisem „BIO" – na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Pozostałe odpady, czyli zmieszane odpady komunalne, należy wyrzucać do innego pojemnika, czy worka, jednak dla tych odpadów nie narzucono kolorystyki oraz opisu. Zwyczajowo przyjął się już kolor czarny z napisem ODPADY NIESEGREGOWANE"

Zmiany które na terenie Gminy Gryfice należy wdrożyć:

1. Rozporządzenie narzuca kolorystykę pojemników na odpady spójną z powyższym wykresem. Okres przejściowy w którym należy wymienić pojemniki ustalono na 5 lat. Jeżeli kolorowe pojemniki miałyby popsuć walory estetyczne np. zabytków, parków itp., wtedy można dobrać inne kolory, pod warunkiem, że minimum 30% ich powierzchni będzie w ww. kolorystyce.

2. W okresie 6 miesięcy od wejścia w życie Rozporządzenia należy dostosować oznaczenia pojemników jak na w/w wykresie tj. „PAPIER", „SZKŁO", „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", „BIO".

Zmiany te mają na celu ułatwienie i ujednolicenie segregacji odpadów w Polsce.

Pojemniki na przeterminowane leki

Szanowni mieszkańcy Gminy Gryfice, informujemy, że w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami mogą państwo bezpłatnie pozbyć się przeterminowanych leków dostarczając je w Gryficach do:

  1. Apteki Cefarm Szczecin S.A. - ul.Nadrzeczna 3,
  2. Apteki "Zdrojowa" - ul.11. Listopada 1a,
  3. Apteka PLUS - ul. Jana Dąbskiego 5a,
  4. Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Niepodległości 65,
  5. Gminny PSZOK ul. Niekładzka 4.

 

Wydzielając przeterminowane leki ze strumienia odpadów zmieszanych chronisz siebie i środowisko naturalne zachowując je dla przyszłych pokoleń.

 

System Zbiórki Opakowań PSOR

Uwaga!! Rolnicy, inni użytkownicy środków ochrony roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. System funkcjonuje w Polsce od 2004 roku i jest zgodny z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zbiórka funkcjonuje cały rok i polega na tym, że puste czyste opakowanie trzykrotnie wypłukane wodą możemy dostarczyć do punktu sprzedaży w którym zakupiliśmy produkt. Punkt sprzedaży wyposażony jest w worki, informacje o zasadach zbiorki oraz w materiały edukacyjne. Odbiorcą odpadów jest Operator Systemy firma Remondis. Zbiórka pojemników jest darmowa, koszty funkcjonowania systemu ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin.

Więcej…

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik należy do właściciela posesji

Zasadniczo wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości i jego też obowiązkiem pozostanie w części nieprzejętej przez gminę. Przepis ten reguluje ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach, art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.(Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Więcej artykułów…
Akceptuj pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information