Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Przypominamy, iż płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać do końca każdego miesiąca.
Strona główna Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Dlaczego Urząd Miejski nie wystawia faktur w związku z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Informujemy, że gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a opłaty te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Więcej…

Kto będzie weryfikował, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów?

Osoby, które zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, muszą z tego obowiązku się wywiązywać. Podstawową weryfikację prowadzi firma FHU Grabowiecki odbierającą odpady w imieniu gminy.

Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości wniesie niższą opłatę od należnej?

Burmistrz Gryfic określi w drodze decyzji wysokość zaległości w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Dlaczego za nieposortowane śmieci zapłacimy więcej?

Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny są niższe.

Co jest wliczane w cenę opłaty?

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu, na które składa się:

- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- obsługę administracyjną systemu;

Słownik pojęć

budynek mieszkalny jednorodzinny - to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Więcej…

Akceptuj pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information