Podstawy prawne
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Przypominamy, iż płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać do końca każdego miesiąca.
Strona główna Przepisy prawa

Podstawy prawne

Obowiązki właścicieli nieruchomości

1. Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę który opróżni pojemnik na odpady a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.

Więcej…

Ustawowe zadania gmin w obszarze gospodarowania odpadami

Według przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lipca 2011 r.) samorządy gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy.

Więcej…

Dokumenty do pobrania

1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

4. Regulamin Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice.

5. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Uchwała Nr XVII/154/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/368/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Akceptuj pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information