Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Przypominamy, iż płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać do końca każdego miesiąca.
Strona główna Opłaty Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016, poz. 250 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r.zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. poz. 4752) Burmistrz Gryfic zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat:

I. POSESJE ZAMIESZKAŁE

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny wynosi:

1) od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość – 20,00 zł. miesięcznie,
2) od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość – 40,00 zł.  miesięcznie,
3) od trzech osób zamieszkujących nieruchomość – 60,00 zł.  miesięcznie,
4) od czterech osób zamieszkujących nieruchomość – 79,00 zł.  miesięcznie,
5) od pięciu osób zamieszkujących nieruchomość – 95,00 zł.  miesięcznie,
6) od sześciu i więcej osób zamieszkujących nieruchomość – 110,00 zł.  miesięcznie,

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynosi:

1) od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość – 12,00 zł.  miesięcznie,
2) od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość – 24,00 zł.  miesięcznie,
3) od trzech osób zamieszkujących nieruchomość – 36,00 zł.  miesięcznie,
4) od czterech osób zamieszkujących nieruchomość – 45,00 zł.  miesięcznie,
5) od pięciu osób zamieszkujących nieruchomość – 59,00 zł.  miesięcznie,
6) od sześciu i więcej osób zamieszkujących nieruchomość – 70,00 zł.  miesięcznie.

II. POSESJE NIEZAMIESZKAŁE

1. Stawka opłaty za pojemnik od nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny wynosi:

1) pojemnik o pojemności 110 l, 120 l – 11,00 zł.
2) pojemnik o pojemności 240 l – 22,00 zł.
3) pojemnik o pojemności 1100 l – 110,00 zł.
4) pojemnik o pojemności 4 m3 – 400,00 zł.
5) pojemnik o pojemności 6 m3 – 600,00 zł.
6) pojemnik o pojemności 7 m3 – 700,00 zł.

2. Stawka opłaty za pojemnik od nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynosi:

1) pojemnik o pojemności 110 l, 120 l – 8,00 zł.
2) pojemnik o pojemności 240 l – 19,00 zł.
3) pojemnik o pojemności 1100 l – 88,00 zł.
4) pojemnik o pojemności 4 m3 – 320,00 zł.
5) pojemnik o pojemności 6 m3 – 480,00 zł.
6) pojemnik o pojemności 7 m3 – 560,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i krotności wywozu (przy częstotliwości wywozu nie mniejszej niż 2 razy w miesiącu).

Uchwała Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 5 grudnia 2016 r. poz. 4752.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Zgodnie z art.6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz.250 ze zm.) właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa ostatniego dnia każdego miesiąca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Gminy Gryfice Nr 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Akceptuj pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information