Opłaty
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Przypominamy, iż płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać do końca każdego miesiąca.
Strona główna Opłaty

Opłaty

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016, poz. 250 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r.zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. poz. 4752) Burmistrz Gryfic zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat:

Więcej…

Nie będzie książeczek za wywóz odpadów komunalnych

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Miejski w Gryficach uprzejmie informuje, że nie wysyła wezwań, powiadomień, ani książeczek.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Bank Spółdzielczy

Pl.Zwycięstwa 5; 72-300 Gryfice

-na konto Urzędu Miejskiego: 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007

(należy zwrócić uwagę, czy konto, na które dokonujemy wpłaty jest kontem UM w Gryficach)

-w kasie Urzędu Miejskiego w godz. 800-1400 (pok. 120)

Więcej…

Akceptuj pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information