PSZOK
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 
Przypominamy, iż płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać do końca każdego miesiąca.
Strona główna

PSZOK

Od 5 lipca 2013 roku mieszkańcy Gminy Gryfice mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gryficach, ul. Zielona 5.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00. Mieszkaniec naszej gminy będzie mógł własnym transportem przywieźć do PSZOK następujące frakcje odpadów: metale, odpady wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji(trawa, obcięte gałęzie) oraz nadmiar szkła i papieru.

Czysty gruz przyjmowany jest w każdej ilości. Pod pojęciem "czysty" rozumie się odpady z betonu bez domieszek innych śmieci. Czystym gruzem NIE SĄ płyty kartonowo-gipsowe i inne elementy zawierające gips, nie są też odpady z drewna, papy i plastiku.

Punkt, w którym przyjmowany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajduje się przy GTBS, ul. Wiejska 8.

W sprawie odpadów budowlanych i rozbiórkowych zmieszanych można kontaktować się z firmą F.H.U. Grabowiecki, ul. Niekładzka 2, Gryfice tel. 91 38 47 642/ 643, 601 540 240.

http://www.fhugrabowiecki.eu/uslugi.html

Akceptuj pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information