Analiza gospodarki odpadami
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Przypominamy, iż płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać do końca każdego miesiąca.
Strona główna Analiza gospodarki odpadami

Analiza gospodarki odpadami

Opracowanie ma na celu analizę prowadzonych działań i podejmowanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfice, która pozwoli usprawnić system gospodarki odpadami, ułatwić mieszkańcom właściwe pozbywanie się odpadów oraz wypełnić zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami. Analizę sporządza się na podstawie art. 3 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz.1399 z poźn. zm.), gdzie określony został wymagany zakres jaki ma posiadać analiza.

Poniżej przedstawiono analiz za:
- rok 2015
- rok 2014
- rok 2013


Akceptuj pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information